تماس با ما
درباره موسسه
سامانه آموزش
آموزش و پژوهش
هیئت مدیره
ریاست
:از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با ایثارگران

آمارگیر وبلاگ

______ __ _____ ____

جانبازان ما هنوز در ميدان مقاومت و ايستادگى هستند
عزيزان جانباز بدانند كه مبارزه‌ى آنها ادامه دارد
جانبازان ما، در تمام دوران جانبازى در حال مجاهدتند
تماس با ما
ایمیل موسسه
درباره موسسه
سامانه آموزش
آموزش و پژوهش
هیئت مدیره
ریاست
صفحه اصلی
لینک های مفید
گواهینامه همسطح چیست؟
ارزیابی مهارت، دوره های ضمن خدمت، تجربیات کاری، ساعت دوره های آزاد، کتاب، مقاله و تبدیل آن به
واحدهای تخصصی درسی کاردانی تا دکتری.
.واحدهای تخصصی درسی کاردانی تا دکتری
حال چرا گواهینامه همسطح؟
گواهینامه همسطح در واقع اثبات کننده این است که افراد توانایی هایی ثبت شده دارند و میتوانند آن را
یکجا و در قالب یک مدرک ارائه کنند، این مدرک قابل استفاده در برخی ادارات و سازمان ها نسبت به
استانداردها است‌. گواهینامه همسطح جلوگیری می کند از اتفاق بی ارزشی به نام مدرک فروشی غیرقانونی
.و جعلی و رویکرد افراد را به مدارک غیر قانونی و جعلی کم میکند
گواهینامه همسطح را در بعضی سازمان ها و نهاد ها به عنوان ارتقاء شغلي قبول میکنند و یا به عنوان طی
.کردن دوره های عرضی
در این مورد بیشتر بخوانید